VPF er ikke ansvarlig for materiale produceret og tilgængeliggjort af tredjeparter, herunder VPFs sponsorer og samarbejdspartnere, uanset at der via DBU’s hjemmeside, nyhedsbreve eller e-mails kan opnås adgang hertil. VPF er ikke ansvarlig for manglende eller utilstrækkelig information i forbindelse med disse links.
Hvis brugeren fx benytter et sådant link til en underside indeholdende reklame, er indehaveren af undersiden ansvarlig for at gøre brugeren opmærksom herpå i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Markedsføringsloven.