Da smolten er meget sårbar de første dage efter udsætning, og de er et let offer for fuglene i områderne, er det vigtigt at beskytte dem. Vi kan ikke helt undgå et tab, men en minimering ved at holde eventuelle trusler på afstand.
Derfor er der brug for så mange frivillige som muligt, der er villige til at være ”Smoltvagter”.
Som smoltvagt skal man forhindre de fugle, der kunne være interessede i smolten i at få tilgang til den. Nogle steder er det nok at være til stede, andre må man lave lidt mere larm for at holde fuglene på afstand. Smoltvagterne er dermed med til at sikre, at så stor en del af de udsatte smolt overlever og kan sikre en fremtidig god bestand af havørreder.

udstninger