Den yngel der bliver opdrættet på Fyns Laksefisk, og som udspringer af vores elfiskeri, hvor vi optager gydemodne fisk til strygning, vokser i løbet af ca. 16 måneder til smolt 4-25 cm, der er klar til, at blive sat ud i vandløb, hvor der ikke er en optimal naturlig gydning. Smolten bliver sat ud tæt på udløb til åbent vand, så de kan vende sig til saltvandet gradvist. Hvis du er interesseret i at læse mere så se evt. artikelen lavet af Fiskepleje Fyn. https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/oerred