Vandpleje Fyn overvåger vandkvaliteten i Geel Å.

Vandpleje Fyn har besluttet at udtage vandprøver fra Geels Å, som har udløb i Odense fjord. Projektet løber over et år med ugentlige vandprøver med ensartet tidsmellemrum.

Målingerne er et forsøgsprojekt som vil give nogle resultater og sammenhænge mellem nedbør, årstid, lufttemperatur, vandtemperatur, algeopblomstring samt ikke mindst de forskellige næringsstoffer.Der vil blive målt for lufttemperatur, vandtemperatur, nedbørsmængder i området baseret på fra DMI´s hjemmeside, næringsstoffer i vandet dvs. Ammonium, hårdhed, Nitrat, Nitrit, Phosphat og pH-værdi.

 

Alle indsamlet data vil blive indtegnet grafisk, så det er muligt at følge udviklingen løbende. På denne måde er det forholdsvis nemt at finde sammehænge i mellem de forskellige målinger.
Måle udstyret til undersøgelse af næringsstoffer er et testkit fra Macherey-Nagel kaldet VISOCOLOR SCHOOL og som ifølge fabrikantens oplysninger kan måle ned til drikkevandskvalitet og under. Den brugte kemi er fuldstændig ufarligt og kan bortskaffes med husholdningsspildevandet.
Jeg ser frem til et spændende vandmåle projekt, som forhåbentlig vil blot lægge nogle givtige sammenhæng i naturen, samt give os overblik over åens løbende tilstand. Der er selvfølgelig andre professionelle firma der varetage målinger for de forskellige kommuner og det er fint, men i dette tilfælde er os der bestemmer hvor, hvornår, hvordan målingerne tages, for selv det mindste vandløb burde have sit vand testet løbende, selvom det praktisk ikke er muligt p.t.
Det vil være op til enhver at kritisere eller tro på ægtheden i målingerne, men jeg påtager mig på tro og love at målingerne er udført præcist og indenfor testkittets rammer.
Det er mit håb at projektet bliver en succes som senere vil brede sig til hele Fyn og vi derved i VPF kan få et samlet overblik over Fyns vandløb, så man osse her kan sammenligne de forskellige resultater og hvem ved hvad det kan føre til.

Lars Rix.

Se vandprøver her