Inden for vandplejen går meget af arbejdet ud på at forbedre gydeforholdene for ørrederne, grunden til dette er, at en af de måder vi bedømmer vandkvaliteten, er via Danks Fiskeindeks For Vandløb ørred (DFFVø). Der er også en række andre indeks, f.eks. hvor man bruger invertebrater DVFI, (alle de små dyr), eller planter DVPI. Normalt bliver DVFI og DFFVø primært brugt i kommunerne og til generalt at undersøge om vandløbet opholder krav om god økologisk status.

DFFVø er mest relevant for vores arbejde her i Vandpleje Fyn, da vi fokusere på ørrederne. Måden hvorpå man finder DFFVø for et vandløb, er ved at elektrofiske en strækning på 100m og opsamle alle fisk, ørrederne bliver mål og talt. Derefter ser man på, hvor meget ørredyngel der er på 100 m2 og dette tal bliver brugt til at bedømme kvaliteten.

Vandløb bliver delt op i 2 kategorier alt afhængig af størrelse.

 

typologi 1 vandløb (vandløb under 2m brede)
økologisk kvalitet antal ørred pr 100 m2
høj >130
god 80-130
moderat 40-79
ringe 10-39
dårlig 0-9
   
typologi 2 vandløb (vandløb over 2m brede)
økologisk kvalitet antal ørred pr 100 m2
høj >250
god 150-250
moderat 100-149
ringe 30-99
dårlig 0-29